V: Wat is hierdie bohaai oor die sogenaamde "nuwe" spruit sisteem?

A: Die sisteem is glad nie nuut nie, baie verskillende tipes spruit sisteme is alreeds vir eeue lank in gebruik in suid afrika en regoor die wêreld. Ons FEEDGROW sisteem is slegs verbeter, ge-outomatiseer en ge-optimaliseer om vir jou diere die heel varste en mees heilsaamste FEEDGROW groenvoer te voorsien.

V: Watter voordele kan ek geniet uit die FEEDGROW sisteem ?

A: die FEEDGROW sisteem kan die volgende vir jou doen :

 1. verhoogde vee getalle bv. die FEEDGROW sisteem vervaardig genoeg kos per dag om tot 300 skape of 60 beeste of 30 perde per dag kos te gee !!!
 2. verhoogde gewigs toename bv. GDT van 250g per dag vir lammers en n GDT van 1,6 kg per dag vir kalwers op die FEEDGROW sisteem
 3. verhoogde diere gesondheid, vrugbaarheid en melk produksie
 4. verhoogde vleis kwaliteit, dus n premie op jou vleis prys
 5. verkoop wanneer die mark pryse reg is – jy het genoeg en bekostigbare groenvoer om jou diere te hou tot jy wil verkoop met die FEEDGROW sisteem
 6. die FEEDGROW sisteem kan jou deur die ergste droogtes dra en in produksie hou – jy het genoeg vars heilsame groen voer daagliks beskikbaar, 365 dae van die jaar, ongeag die klimaats toestande buite in jou area.
 7. geen groot gronde met spilpunte, besproeiings stelsels en pompe, word meer benodig nie, geen hoë elektrisiteits rekeninge nie, geen trekkers en implemente met hoë onderhouds kostes en hoë diesel pryse, asook bemestings kostes is meer nodig nie – “FARM IN A BOX” met die FEEDGROW sisteem
 8. slegs een arbeider word benodig, spaar met arbeids kostes
 9. jy kan spekuleer met dragtige “ou” / “sluit” ooie, wat vir jou n inkomste bied van die ooi, lam en wolgroei. Dit alles word moontlik gemaak deur die feit dat die FEEDGROW groenvoer vars, heilsaam en sag is vir die ooie om te vreet.
 10. die lammers word reeds op n vroeër ouderdom blootgestel aan hierdie FEEDGROW spruite as n kruipvoer wat vroegspeen van die lam en herbesetting van die ooi bewerkstellig. (hoër produksie)

V: Wat is FEEDGROW?

A: FEEDGROW is n verbeterde, ge-outomatiseerde en ge-optimaliseerde groei kamer waarin garssaad gebruik word om te spruit tot vars, heilsame, groen garsspruite, om dan aan jou diere te voer, 365 dae van die jaar ongeag weerstoestande buite

V: Hoe werk die FEEDGROW sisteem?

A: garssaad word in groei houers uitgestrooi en dan outomaties besproei dmv oorhoofse spuite en ook die temperatuur word outomaties beheer om sodoende vars heilsame garsspruite te groei

V: Hoe gebruik ek die FEEDGROW sisteem?

A: die FEEDGROW sisteem is baie verbruikers vriendelik , jy gebruik slegs een arbeider ( lae arbeids kostes)jy gly slegs die groei houer uit die kamer , verwyder die spruite , voer dit aan jou diere , spoel die groei houer uit en strooi weer saad in die groei houer in en plaas dit dan weer terug aan die teenoorgestelde kant. Die FEEDGROW sisteem sal dan outomaties water oor die saad en spruite spuit en sal verder ook outomaties die kamer temperatuur beheer ongeag die klimaats toestande buite ( bv uiterste warm somers en yskoue winters )

V: Hoekom maak jul slegs gebruik van garssaad?

A: Verskeie proewe het reeds bewys dat garsspruite die hoogste voedingswaarde tot groei verhouding van alle groen grasse in n ses tot sewe dag siklus het.

V: Watter tipes diere kan hierdie FEEDGROW gars groen voer vreet ?

A : Diere soos bv: skape, beeste, perde, bokke, varke, hoenders, meeste wild soorte kan hierdie FEEDGROW gars groenvoer vreet agv die feit dat geen opblaas of blousuurvergiftiging sal plaas vind nie soos die geval is met lusern

V: Kan ek enige kunsmis toevoeg om die groei proses te verbeter of bespoedig ?

A: NEE! geensins nie! die FEEDGROW sisteem is reeds ontwerp om organies, higiënies en sonder enige kunsmis of chemikalië die garsspruite te laat groei. (indien enige kunsmis of chemikaliëe bygevoeg sou word, kan en sal dit lei tot vergiftiging van die diere )

V: Watter gedeelte van die spruit vreet die dier

A: Die dier vreet die hele garsspruit tesame met die wortel massa. Daar bly nie n krieseltjie voer in die voerbak oor nie – geen vermorsing

V: Hoe lank vat dit vir die garssaad om te groei tot n garsspruit ? ("seed to feed")

A: Die garssaad neem gewoonlik ses tot sewe dae om uit te groei tot heerlike vars, heilsame groenvoer in ‘n goed bestuurde en onderhoude kamer

V: Wat is die voedings waarde van hierdie garsspruite ?

A: Verskeie landbou instellings en universiteite regoor suid afrika asook in die buiteland het al proewe op die garsspruite gedoen met verskillende uitslae, opinies en gevolgtrekkings agv die feit dat verskillende tipes asook verskillende kultivar saad asook verskillende metodes gebruik word om die saad te spruit. Die algemene gevolgtrekking is dat garsspruite oor n baie hoë metaboliese energie en protein inhoud beskik. Garsspruite beskik oor hoë vlakke van vitamiene en minerale en ‘n bykomende voordeel is dat dit moeilik verteerbare stysels omskakel in maklik verteerbare proteïene.

V: Kan my diere slegs FEEDGROW gars groenvoer vreet ?

A: Nee, die dier moet droeë voer / oes reste bv. mielie, koring ens op ‘n ad lib basis ontvang.

V: Garssaad, is dit vrylik bekombaar?

A: Ja, garssaad is vrylik bekombaar in klein of groot maat, gesak of los maat, by verskeie kooperasies en graan verhandelaars regoor Suid Afrika asook onafhanlike boere wat die saad direk bemark

V: Wat is die prys per kilogram vir garssaad?

A: Die heersende prys wissel tussen instansies vanaf R2000 per ton en R3000 per ton

V: Kan hierdie FEEDGROW sisteem ge-finansier word of is dit slegs kontant?

A: Ja, verskeie finansiële instansies asook die groot finansiële huise het aangedui dat hul wel die sisteem kan en sal finansier afhangend van elke individu se behoeftes en persoonlike omstandighede. Termes en voorwaardes geld by elke finansiële instansie.

V: Watter verskillende betalings opsies is beskikbaar?

A: Twee betalings opsies is beskikbaar bv.:

Opsie 1:

Finansiering deur n instansie van jou keuse:

 1. 30 % deposito.
 2. R 4500.00 per maand oor 48 maande.
 3. Met die goedkeuring van die finansiële instansie, sal FEEDGROW, binne 30 dae met die kliënt skakel vir aflewering.

Opsie 2:

Handel direk met FEEDGROW:

 1. Met die plasing van die bestelling, betaal die kliënt FEEDGROW 70% van die totale koopsom BTW ingesluit
 2. FEEDGROW sal dan binne 30 dae met die kliënt skakel om te reel vir aflewering waarna die kliënt die 30% balans aan FEEDGROW oorbetaal voor aflewering op die kliënt se eiendom sal geskied

V: Wat is die elektriese benodighede vir die FEEDGROW sisteem?

Vir die 220v enkel fase eenheid word n 30 ampere enkel pool stroombreker met n minimum kabel dikte van 4mmâ² ( afhangend van die lengte = spannings val ) twee koord en aard aanbeveel met n weerbestande dubbel pool isolator of prop by die eenheid (klient moet self reel dat n gekwalifiseerde elektrisien die gedeelte van die installasie doen ) FEEDGROW doen dan die koppeling tussen die isolator of prop en die FEEDGROW sisteem asook die aanskakeling en indiens stelling van die sisteem.

Vir die 380v drie fase eenheid word n 30 ampere drie pool stroombreker met n minimum kabel dikte van 4mmâ² ( afhangend van die lengte = spannings val ) drie koord en aard aanbeveel met n weerbestande drie pool isolator of prop by die eenheid ( klient moet self reel dat n gekwalifiseerde elektrisien die gedeelte van die installasie doen ) FEEDGROW doen dan die koppeling tussen die isolator of prop en die FEEDGROW sisteem asook die aanskakeling en indiensstelling van die sisteem.

V: Wat is die elektriese verbruik van die FEEDGROW sisteem?

A: die FEEDGROW sisteem het n lae gemiddelde kragverbruik van ongeveer R38 per dag wat beteken R 1178 per maand (31 dae ) afhangend van die koste per kilowatt eenheid in jou area ( eskom of munisipale tarief) FEEDGROW verwys u na die produksie sakrekenaar op die webtuiste waar u self die berekening kan maak en sien dat die krag verbruik n mimimale uitwerking het op die koste per kg produksie

V: Wat is die water verbruik van hierdie sisteem ?

A: Die sisteem het n baie lae waterverbruik van ongeveer 2000 liter per dag waarvan n groot persentasie afloop water herwin kan word hetsy terug in die sisteem of alternatiewelik opgevang kan word in water bakke en dan as drinkwater vir die diere gebruik word aangesien hierdie water nou voedingstowwe bevat wat ook nou voordelig is vir die diere

V: Kan ek nie so ’n eenheid self bou nie?

A: struktuurgewys glo ons dat enige iemand so ‘n eenheid kan bou en ongelukkig is daar baie indivdue daar buite wat dit self probeer en dan natuurlik nie die sukses behaal wat ons behaal nie daardeur baie negatiwiteit skep oor voer produksie eenhede omdat dit nie net ‘n kas met ‘n lugverkoelings stelsel is soos meeste mense dink nie. Daar is baie veranderings, modifikasies en adisionele komponente wat in so ‘n eenheid ingekorporeer moet word om gewensde resultate te behaal. Hierdie adisionele komponente is ook nie net oor die toonbank verkrybaar nie en is ook ‘n groot faktor wat bydra tot die prys van hierdie voer produksie eenhede.